Sport1 và Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát bảo vệ hoàn thành dự án đầu tiên: Khỏe để bảo vệ tổ quốc

Sport1 và Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát bảo vệ

hoàn thành d án đu tiên: Khe đ bo v t quc

Ngày 29/7 vừa qua, Sport1 - đơn vị cung cấp hàng thể thao chính hãng lớn nhất toàn quốc đã hoàn thành dự án đầu tiên với Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát bảo vệ để cùng góp phần đẩy mạnh công tác tăng cường nâng cao sức khỏe – giữ gìn tổ quốc. Dự án này được triển khai và kí kết trên sự hợp tác thúc đẩy lẫn nhau. Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát bảo vệ  là bạn hàng tin cậy của Sport1 trong một thời gian khá dài, tuy nhiên trước đây, giữa đơn vị cung cấp (Sport1) và đối tác vẫn chưa có một chương trình cụ thể và chính thức. Vì thế, việc tiến đến một dự án lâu dài trong tương lai là rất cần thiết.

Đẩy mạnh công tác tăng cường nâng cao sức khỏe, Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát bảo vệ đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trong đó việc tập luyện thể dục thể thao luôn được chú trọng phát triển. Nắm bắt được yêu cầu nhiệm vụ đó trong toàn ngành công an, Sport1 đã đề xuất chương trình hợp tác dài lâu cùng nhau hướng tới mục đích chung : vì tổ quốc, vì nhân dân. Vì vậy, Sport1 – siêu thị đồ thể thao đã cung cấp một số lượng lớn máy tập cho phía đối tác với chất lượng tốt nhất.

Hệ thống máy tập mới với nhiều chức năng, nhiều tác dụng được bố trí lắp đặt trong phòng tập của các cán bộ, chiến sĩ tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát bảo vệ.

Những dòng máy tập này phần lớn là loại đa chức năng, có thể sử dụng nhiều bài tập và có tác dụng rất lớn trong việc đảm bảo, duy trì sức khỏe, giúp các chiến sĩ cơ động và linh hoạt hơn trong mọi tình huống “động” có thể xảy ra, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 Những kỹ thuật viên của Sport1 hỗ trợ công tác lắp đặt và điều chỉnh máy tập tại phòng tập thể dục thể thao của Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát bảo vệ.

← Bài trước Bài sau →

Danh sách so sánh