Đi họp "Chợ phiên" rinh liền máy tập - tại 76 Ngọc Lâm, Hà Nội