Khuyến mại thiết bị tập

Đọc thêm

Xe đạp tập YK - B16P 1 Xe đạp tập YK - B16P 1
4,290,000₫ 4,690,000₫

Xe đạp tập SS - B16P

4,290,000₫ 4,690,000₫ -9%

Xe đạp tập SK - B16I 1 Xe đạp tập SK - B16I 1
3,690,000₫ 3,990,000₫

Xe đạp tập SS - B16I

3,690,000₫ 3,990,000₫ -8%

Xe đạp ngồi Body Strongs FB - 5816 1 Xe đạp ngồi Body Strongs FB - 5816 1
12,990,000₫ 14,990,000₫

Xe đạp ngồi BODY STRONGS FB - 5816

12,990,000₫ 14,990,000₫ -13%

 Giàn tạ đa năng SP - 1522C1  Giàn tạ đa năng SP - 1522C1
13,550,000₫ 14,550,000₫

Giàn tạ đa năng SP - 1522C1

13,550,000₫ 14,550,000₫ -7%

Siêu Máy Tập Sport1 ZEUS 1 Siêu Máy Tập Sport1 ZEUS 1
29,990,000₫ 33,990,000₫

Siêu Máy Tập Sport1 ZEUS

29,990,000₫ 33,990,000₫ -12%

 Siêu Máy Tập Sport1 HEC QUYN 66  Siêu Máy Tập Sport1 HEC QUYN 66
14,990,000₫ 17,590,000₫

Siêu Máy Tập Sport1 HEC QUYN 66

14,990,000₫ 17,590,000₫ -15%

 Xe đạp tập YK - BKS070  Xe đạp tập YK - BKS070
9,990,000₫ 10,395,000₫

Xe đạp tập YK - BKS070

9,990,000₫ 10,395,000₫ -4%

 Xe đạp tập toàn thân cao cấp Sport1 OMA - 8900  Xe đạp tập toàn thân cao cấp Sport1 OMA - 8900
8,000,000₫ 8,500,000₫
Xe đạp tập thể dục OMA - R30(8513) 1 Xe đạp tập thể dục OMA - R30(8513) 1
13,490,000₫ 13,990,000₫

Xe đạp tập thể dục OMA - R30(8513)

13,490,000₫ 13,990,000₫ -4%

Xe đạp tập OMA - 8500 1 Xe đạp tập OMA - 8500 1
11,990,000₫ 12,990,000₫

Xe đạp tập OMA - 8500

11,990,000₫ 12,990,000₫ -8%

Siêu Máy Tập Sport1 HEC QUYN 88 3 Siêu Máy Tập Sport1 HEC QUYN 88 3
14,990,000₫ 17,590,000₫

Siêu Máy Tập Sport1 HEC QUYN 88

14,990,000₫ 17,590,000₫ -15%

 Máy tập chạy điện đa năng Sport 1 YY - 1357  Máy tập chạy điện đa năng Sport 1 YY - 1357
22,490,000₫ 23,990,000₫
Máy chạy điện đa năng CP - 1111 Máy chạy điện đa năng CP - 1111
13,990,000₫ 14,990,000₫

Máy chạy điện đa năng CP - 1111

13,990,000₫ 14,990,000₫ -7%

Máy chạy đa năng SH-0120-A 1 Máy chạy đa năng SH-0120-A 1
16,990,000₫ 18,490,000₫

Máy chạy đa năng SH - 0120-A

16,990,000₫ 18,490,000₫ -8%

 Máy chạy bộ thông minh YY - 6888DS - Wifi  Máy chạy bộ thông minh YY - 6888DS - Wifi
18,490,000₫ 19,990,000₫
Máy chạy bộ OMA - 3220CA 1 Máy chạy bộ OMA - 3220CA 1
17,490,000₫ 18,990,000₫

Máy chạy bộ OMA - 3220CA

17,490,000₫ 18,990,000₫ -8%

Máy chạy bộ điện Sport Life 02242B-1 1 Máy chạy bộ điện Sport Life 02242B-1 1
14,980,000₫ 15,980,000₫

Máy chạy bộ điện Sport Life 02242B-1

14,980,000₫ 15,980,000₫ -6%

 Máy chạy bộ điện cao cấp Sport1 QS - 600  Máy chạy bộ điện cao cấp Sport1 QS - 600
44,990,000₫ 49,990,000₫