Khuyến mại thiết bị tập

Đọc thêm

 BodyBoss 2.0 – Thiết bị tập toàn thân và cơ động 4 dây  BodyBoss 2.0 – Thiết bị tập toàn thân và cơ động 4 dây
So sánh
 BodyBoss 2.0 – Thiết bị tập toàn thân và cơ động 2 dây  BodyBoss 2.0 – Thiết bị tập toàn thân và cơ động 2 dây
So sánh
Giàn tạ SP - 1503B 1 Giàn tạ SP - 1503B 1
So sánh
Sport1

Giàn tạ SK - 1503B

6,990,000₫ 10,990,000₫ -36%

 Tạ tay thép bọc cao su XD001-4LB(2.0KG)  Tạ tay thép bọc cao su XD001-4LB(2.0KG)
So sánh
Khác

Tạ tay thép bọc cao su XD001-4LB(2.0KG)

180,000₫ 200,000₫ -10%

 Tạ đĩa gang 7kg  Tạ đĩa gang 7kg
So sánh
Khác

Tạ đĩa gang 7kg

220,500₫ 245,000₫ -10%

 Tạ đĩa gang 10kg  Tạ đĩa gang 10kg
So sánh
Khác

Tạ đĩa gang 10kg

315,000₫ 350,000₫ -10%

 Tạ tay thép bọc cao su XD001-6LB(3.0KG)  Tạ tay thép bọc cao su XD001-6LB(3.0KG)
So sánh
Khác

Tạ tay thép bọc cao su XD001-6LB(3.0KG)

243,000₫ 270,000₫ -10%

 Tạ đĩa gang 5kg  Tạ đĩa gang 5kg
So sánh
Khác

Tạ đĩa gang 5kg

157,500₫ 175,000₫ -10%

 Tạ tay thép bọc cao su XD001-2LB(1.0KG)  Tạ tay thép bọc cao su XD001-2LB(1.0KG)
So sánh
Khác

Tạ tay thép bọc cao su XD001-2LB(1.0KG)

90,000₫ 100,000₫ -10%

 Tạ tay thép bọc cao su XD001-8LB(4.0KG)  Tạ tay thép bọc cao su XD001-8LB(4.0KG)
So sánh
Khác

Tạ tay thép bọc cao su XD001-8LB(4.0KG)

324,000₫ 360,000₫ -10%