Thiết bị tập phòng GYM

Đọc thêm

Xe đạp tập đứng FT-6808 Xe đạp tập đứng FT-6808
42,900,000₫
Ghế tập vai, bụng điều chỉnh J-037 Ghế tập vai, bụng điều chỉnh J-037
10,000,000₫
 Tạ tay cao su loại 20kg  Tạ tay cao su loại 20kg
2,200,000₫
Tạ tay cao su loại 18kg Tạ tay cao su loại 18kg
1,980,000₫
Tạ tay cao su loại 16kg Tạ tay cao su loại 16kg
1,760,000₫
Tạ tay cao su loại 12kg Tạ tay cao su loại 12kg
1,320,000₫
Tạ tay cao su loại 8kg Tạ tay cao su loại 8kg
880,000₫
Tạ tay cao su loại 6kg Tạ tay cao su loại 6kg
660,000₫
Tạ tay cao su loại 4kg Tạ tay cao su loại 4kg
440,000₫
Máy chạy bộ điện cao cấp Sport1 QS - 600 1 Máy chạy bộ điện cao cấp Sport1 QS - 600 1
49,990,000₫
Giá để tạ tay 2 tầng J - 030 Giá để tạ tay 2 tầng J - 030
14,000,000₫
Khung xà đơn J - 027 Khung xà đơn J - 027
10,000,000₫
Ghế tập kéo xô A6 - 012 Ghế tập kéo xô A6 - 012
36,800,000₫
 Ghế tập lưng bụng điều chỉnh J - 034  Ghế tập lưng bụng điều chỉnh J - 034
13,900,000₫
Máy ép ngực A6 - 002 Máy ép ngực A6 - 002
36,900,000₫
Ghế đẩy nằm bằng J-023 Ghế đẩy nằm bằng J-023
18,000,000₫
 Xe đạp tập thể thao cao cấp FB - 5817  Xe đạp tập thể thao cao cấp FB - 5817
14,000,000₫